Profil  


Úvod
   Rozsah činností

Stavby a projekty
Kontakt
 
 


Profil spoločnostiSLOVING - PROJEKT Sekereš Zdenko
projektová, inžinierska, obchodná a sprostredkovatelská činnosť

Firma vypracuje :

Projekčná činnosť:
- projekty pozemných stavieb
- 3D návrh interiéru
- 3D návrh exteriéru
- návrh dispozície objektov
Dokumentáciu :
- pre územné konanie
- pre stavebné povolenie
- pre realizáciu
- inžinierska činnosť (stavebné povolenia,územné rozhodnutia,kolaudačné rozhodnutia)

- poradenská činnosť v oblasti stavebníctva

- obchodná činnosť
- sprostredkovateľská činnosť
- dodávka interiérov

Stavebná činnosť :

- Realizácie stavieb menšieho charakteru (Rodinné domy ...)
- Rôzne stavebné práce