Projekty  


Úvod
Referenčné stavby a projekty

rok 2005
 Zameranie SOU stavebné

Kontakt


ZAMERANIE SOU Stavebné
pre Krajský Súd
Kačica, BBProjekt rieši zameranie budovy SOU-stavebného a následné stavebné úpravy pre potreby Krajského súdu.